Doktor axborotnomasi 2023, №1 (109)


Тема статьи

IXTISOSLASHTIRILGAN SHIFOXONADA SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGINI DAVOLASHNING YANGI IMKONIYATLARI (76-80)

Авторы

J. A. Rizayev, I. R. Agababyan, Yu. A. Ismoilova

Учреждение

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O‘zbekiston

Аннотация

Bugungi kunga kelib, surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) deyarli butun dunyoda 60 yoshdan oshgan bemorlarda o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. O‘zbekistonda 2022 yilgi ma’lumotlarga ko‘ra, Samarqand shahridagi poliklinikalardan birida SYuYedan o‘lim darajasi 4,8 foizni tashkil etadi[8].Hozirgi vaqtda ushbu bemorlarning umrini uzaytirish, shuningdek, hayot sifatini yaxshilash uchun sog'liqni saqlash tizimiga ixtisoslashtirilgan SYuYe markazlarini kiritish bo'yicha ishlar olib borilmoqda[1]. Davolashda sezilarli muvaffaqiyatlarga qaramay, bu bemorlarning prognozi yomonligicha qolmoqda [9]. So'nggi 2 yil ichida dunyo aholisining aksariyati COVID-19ning turli shtammlari bilan kasallangan va virusli infeksiyadan keyin ham yuqori o'lim darajasi kuzatilmoqda [4]. Bu bizning maqsadimiz SYuYe bilan kasallangan bemorlarni nazorat qilish markazlarini ochish va joriy etishni yana bir bor tasdiqlaydi. Bunday markazlar SYuYe bilan kasallangan bemorlarning hayot sifatini uzaytirishi va yaxshilashi mumkin [2,3].

Ключевые слова

surunkali yurak yetishmovchiligi, arterial gipertenziya, miokard infarkti, chiqarish fraktsiyasi.

Литературы

1. Агабабян И. Р., Исмоилова Ю. А. Эффективность амбулаторного контроля больных с хронической сердечной недостаточностью //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 2 (82). – С. 99-103. 2. И.Р. Агабабян, А.С. Адилов Антагонисты кальция в лечении хронической сердечной недостаточности //Вестник врача, № 3, 2017. С.12-14. 3. И. Р. Агабабян, Ф. И. Искандарова, А. C. Адылов Профилактика хронической сердечной недостаточности у больных с гипертонической болезнью на фоне применения антигипертензивных препаратов // Вестник врача, № 3, 2019. С.12-15. 4. Ж. А. Ризаев, И. Р. Агабабян, Ю. А. Исмоилова Мировой опыт работы специализированных клиник по лечению больных с хронической сердечной недостаточностью // Вестник врача, № 3 (100), 2021. С.149-154. DOI: 10.38095/2181-466X-20211003-149-154 5. Cleland J. G. F. et al. The EuroHeart Failure survey programme—a survey on the quality of care among patients with heart failure in Europe: Part 1: patient characteristics and diagnosis //European heart journal. – 2003. – Т. 24.– №. 5. – С. 442-463. 6. Irina, A., Soliyeva, S., & Ismoilova, Y. Condition of Coronary Arteries and Change of Lipid Profile in Coronary Heart Disease. Annals of RSCB, ISSN, 1583-6258. 7. Karabulut U. et al. Effect of Sacubitril/Valsartan Combined with Dapagliflozin on Long-Term Cardiac Mortality in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction //Angiology. – 2022. – Т. 73. – №. 4. – С. 350-356. 8. Kennelly P. et al. Diuretic therapy in congestive heart failure //Acta Cardiologica. – 2022. – Т. 77. – №. 2. – С. 97-104. 9. Kolwelter J. et al. The SGLT2 inhibitor empagliflozin reduces tissue sodium content in patients with chronic heart failure: results from a placebo-controlled randomised trial //Clinical Research in Cardiology. – 2022. – С. 1-11. 10. Tromp J. et al. A systematic review and network meta-analysis of pharmacological treatment of heart failure with reduced ejection fraction //Heart Failure. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 73-84. 11. Zhang F. et al. Sacubitril-Valsartan Increases Ultrafiltration in Patients Undergoing Peritoneal Dialysis: A Short-Term Retrospective Self-Controlled Study //Frontiers in Medicine. – 2022. – Т. 9. – С. 831541.