Doktor axborotnomasi 2022, №3.1 (107)


Тема статьи

YANGI SARS-COV-2 OMIKRON SHTAMMIDAGI BOLALARDA COVID-19 KLINIK KECHISH XUSUSIYATLARI (66-68)

Авторы

A. A. Elmurodova

Учреждение

Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro, O‘zbekiston

Аннотация

Bizning tadqiqotimiz COVID-19 bilan kasallangan bolalarning klinik xususiyatlarini aniqlash, davolovchi shifokorlarga shubhali bolalarni imkon qadar tezroq tasdiqlash va davolashga yordam berish va bolalarda COVID-19 bo'yicha ko'rsatmalarni ishlab chiqishga yordam berishga qaratilgan. O’tkazilgan tadqiqotda 2022 yil yanvar oyidan iyul oyi davomida Buxoro viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida koronavirusli infeksiya tashhisi bilan yotib davolangan 90 nafar bemor bolalar oʼrganildi. Bemor bolalarning yotib davolangan vaqtidagi obʼektiv holati, kasallik tar-ixi, demografik maʼlumotlar, kasallikning klinik koʼrinishi, hamroh kasalliklar, laborator va immunologik tahlili natijalari hamda oʼpka rentgenologik tasvirlari umumlashtirildi va tahlil qilindi. Barcha bemorlarda SARS-CoV-2 infeksiyasi laborator tasdiqlangan (joriy vaqtda SARS-CoV-2 uchun maxsus boʼlgan PZR natijalari musbat). Barcha ko’rib chiqilgan holatlarda bolalarda COVID-19 belgilari kuzatilgan. Anamnestik ma’lumotlarni yig’ish jarayoni shuni ko'rsatdiki, 83% (n=75) holatlarda bemorlarning oila a'zolari COVID-19 bilan kasallangan. Bemor bolalar yosh guruhi jixatidan o’rganilganda, 0-1 yosh 10,5% (n=9), 2-5 yosh 37,5% (n=34), 6-14 yosh 32% (n=29) va 15-17 yosh 20% (n=18) ni tashkil qildi. Bolalarning 78% (n=70) kasallikning yengil va 22% (n=20) og'ir holatlarga to’g’ri keladi.

Ключевые слова

COVID-19, bolalar, omicron, klinik belgilar.

Литературы

1. А. А. Далимов, Д. З. Мамарасулова, Н. И. Якубов Патогенетические аспекты COVID-19 индуцированного легочного фиброза // Вестник врача, № 4 (101), 2021. С.109-115. DOI: 10.38095/2181-466X-20211014-109-115 2. Х. Т. Мирахмедова, Г. Х. Исканова, С. Ш. Эгамова Предикторы повреждения почек при COVID-19 // Вест-ник врача, № 3.1 (96), 2020. С.63-66. 3. Ж. A. Ризаев, А. Т. Джурабекова, К. В. Шмырина Ведение пациентов с рассеянным склерозом на фоне инфекции COVID-19 // Вестник врача, № 1 (102), 2022. С.71-76. 4. Н. И. Якубов, Н. Г. Дадамянц, Д. З. Мамарасулова, А. А. Далимов Диагностические аспекты и терапевтическая стратегия COVID-19 // Вестник врача, № 4 (101), 2021. С.160-165. DOI: 10.38095/2181-466X-20211014-160-165 5. Elmurodova A.A. (2021). Significance of Clinical Symptoms in Assessing the Severity and Prognosis of the Course of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever. Central asian journal of medical and natural sciences, 35-37. https://doi.org/10.47494/cajmns.vi0.344 6. Elmurodova A.A. (2022). Specific Features of the Hemostatic System in Covid-19. Central asian journal of medi-cal and natural sciences, 3(2), 82-85. Retrieved from https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/627 7. Lu X, Zhang L, Du H, et al. SARS-CoV-2 Infection in Children. N Engl J Med 2020;382:1663-5 8. Oblokulov, A. R., Husenova, Z. Z., & Ergashev, M. M. (2021). Procalcitonin as an indicator of antibacterial thera-py in covid-19. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 5220-5224. 9. Obloqulov A.R., Musayeva D M., Elmuradova A.A. Clinical and epidemiological characteristics of the novel coronavirus infection (COVID-19). // New Day in Medicine. 2020. №2 (30/2) С. 110-115. 10. Obloqulov, A. R., Niyozov, G. E., Elmurodova, A. A., & Orifov, D. U. (2020). Clinical characteristics of patients with COVID-19. Interdisciplinary Approaches to Medicine, 1(2), 40-43. 11. Zhang Y.P. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. Chin J Epidemiol. 2020. P.145–151. 12. Zhao R, Shen X, Xu K, et al. A case of 2019 novel coronavirus infection in children. Zhejiang Medical Journal 2020;42:305-6 13. Zimmermann P, Curtis N. Coronavirus infections in children including COVID-19: an overview of the epidemiol-ogy, clinical features, diagnosis, treatment and prevention options in children. Pediatr Infect Dis J. 2020;39(5):355–368. doi: 10.1097/ INF.0000000000002660. 14. Мелехина Е.В. и др. Клинические особенности течения COVID-19 у детей различных возрастных групп. Вопросы практической педиатрии. 2020.(2). С. 7-20.