Vol. 4 No. 2 (2023): JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH


Тема статьи

YURAK MIKSOMALARINING QAYTALANIShI (RETSIDIVI) (31-35)

Авторы

Abdumadzhidov Kh.A, Buranov Kh.Zh

Учреждение

Buxoro Davlat tibbiyot instituti

Аннотация

Maqola haqiqatda kam uchraydigan yurak hastaligi bo‘lmish o‘smalarga, ulardan ayniqsa jarrohlik uchun dolzarb bo‘lgan yaxshi sifatli miksomalarga bag‘ishlangan. Miksomalar yurak hastaliklarining 0,0017-0,02% tashkil etadi, ularning qaytalanishi esa 2-4% atrofida uchraydi. Maqola mualliflari bunday qaytalangan miksomalar taqdiri kardiojarrohlar, kardiologlar va, shu sohaning boshqa mutaxasislari uchun qiziqarli deb hisoblaydilar. Alohida ta’kidlanishcha, oilaviy qaytalangan miksomalar juda kam uchraydigan kasallik bo‘lib, maxsus adabiyotda ham ular juda kam muhokama qilinganlari ta’kidlangan. Maqola mualliflarining ta’kidlashicha, birlamchi adekvat bajarilgan miksomani olib tashlash amaliyoti, ularda retsidiv bo‘lish imkoniyatini garantlamaydi. Residiv bo‘lish holati esa jarrohlik amaliyotining texnik bajarilishiga emas, balki u xildagi o‘smalarning xususiyatiga (applikatsion) bog‘liq.

Ключевые слова

yurak o‘smalari, miksoma, birlamchi amaliyotdan keyingi qaytalanish (residiv), oilaviy residiv varianti.

Литературы

Abdumajidov Kh.A., Nazirova L.A., Turgunov A.I. Features of diagnosis, clinical examination and surgical treatment of cardiac myxomas. Toolkit. Tashkent - 2016. 40 p. 2. Bockeria L.A., Malashenkov A.I., Kavsadze V.E., Serov R.A. Cardiooncology. – M.: NTSSSH named after A.N.Bakulev RAMS. 2003. - 254s 3. Ikramov A.I., Aliev Sh.M., Juraeva N.M., Pulatov L.A. MSCT angiography in the diagnosis of primary heart tumors. Mat.XX1 of the AllRussian Congress of Cardiovascular Surgeons. - Moscow. 2015, p. 32 4. Lugovsky M. K. Myxomas of the heart: the results of surgical treatment and clinical and morphological characteristics: author. dis. … Dr. med. Sciences: 14.01.26. - M.: FGBU National Research Center for Transplantology and Artificial Organs named after Academician V. I. Shumakov of the Ministry of Health of the Russian Federation. - 2017. - 148 p. 5. Maytesyan Sh.A., Mironenko V.A., Mutema Ch.A.: Threefold recurrence of multiple mixomas of the right and left atria. Mat.XX1 of the All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons. - Moscow. 2015. S. 32. 6. Sato T., Watanabe H., Okawa M., Iino T. et all., Right Atrial Giant Myxoma Occupying the Right Ventricular Cavity// Ann. Thorac. Surgery.-2012. – Vol. 94. – P.643-648. 7. Merello L., Elton V., González D., Elgueta F. et al. Cardiac myxomas. Analysis of 78 cases // Rev Med Chil. - 2020. - No. 1. - R. 78–82. 8. Vijan V., Vupputuri A., Nair R. C. Case report an unusual case of biatrial myxoma in a young female // Case Rep Cardiol. — 2016.