Biomeditsina va amaliyot jurnali, 2022 №6


Тема статьи

THE VALUE OF ANTI-VEGF DRUGS IN THE TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW) (229-234)

Авторы

NORMATOVA Nargiza Mirshovkatovna, XAMIDULLAYEV Firdavs Faridovich, SAIDOV Temur Tolibovich

Учреждение

Samarkand State Medical University

Аннотация

The article discusses the treatment with the use of angiogenesis inhibitors in the complex treatment of diabetic macular edema. A comparative analysis of all types of anti-VGEF drugs for macular edema is given. The use of brolucizumab is described in detail as the most optimal method among anti-VGEF drugs for the elimination of macular edema. It also provides the latest data with clinically validated data on the use of this drug.

Ключевые слова

angiogenesis inhibitors, VGEF, diabetes mellitus, diabetic retinopathy, macular edema

Литературы

Kirilyuk M.L. Qandli diabetni tibbiy davolash va oldini olish 1-toifa diabetdagi retinopatiya Adabiyotlarni koʻrib chiqish va klinik tadqiqotlar // Xalqaro endokrinologik jurnali. - 2012. - T. 8. - No 5 - S. 70-75. 2. Shchuko A.G., Volkova N.V., Samsonova Yu.S. Qandli diabetning koʻz toʻr pardasidagi koʻrinishi oʻquv qoʻllanma. - Irkutsk: IGMU; 2015 yil. 3. Bezdetko P.A. Bosqichlarda diabetik retinopatiya uchun dori terapiyasi va uning rivojlanishi (muammolar, shubhalar, echimlar). Sharqiy oftalmologiya Yevropa. Professional nashrlar (Minsk). 2016; 1(28):109–23. 4. Velichko P.B., Osmanov E.M. Davolashning diabetik retinopiyada zamonaviy uslubiy yondashuvlari Tambov universiteti axborotnomasi. 2013; 6(18): 3248–9. 5. Shchulkin A.V., Kolesnikov A.V., Barenina O.I., Nikiforov A.A. genetic diabetik retinopatiya rivojlanishining belgilari. Fundamental tadqiqotlar 2014 yil; 4(2): 411–4. 6. Balashevich L. I. Qandli diabetning koʻz toʻr pardasidagi koʻrinishlari. Sankt-Peterburg: nashriyot uyi SPbMAPO, 2004. 453 p. 7. Shadrichev F. E. Diabetik retinopatiya // Zamonaviy optometriya. 2008. No 4. S. 36-42. 8. Bondar IA, Klimontov VV. Nefropatiya bilan 1-toifa diabetes mellitusli bemorlarda insulinga oʻxshash moddalarning oʻsishi va siydik bilan tomir endotelial oʻsish omili VV. Insulinga oʻxshash oʻsish omili 1 va qon tomirlarining buyraklar tomonidan chiqarilishi nefropatiya bilan 1-toifa diabet bilan ogʻrigan bemorlarda endotelial oʻsish omili. Muammoli endokrinologiya. 2007;53(6):3–7. 9. Konenkov VI, Shevchenko AV, Prokofyev V.F., Klimontov V.V., Korolev MA, Fazullina ON va boshqalar. Variant assotsiatsiyalar d qon tomir endotelial oʻsish omili geni (VEGF) va ayollar orasida sito- 2-toifa qandli diabet bilan kasallangan kines (IL-1B, IL-4, IL-6, IL-10, TNFA) Qandli diabet. 2012; (3): 4–10. 10. Konenkov VI, Shevchenko AV, Prokofyev VF, Klimontov VV, Co. rolev MA, Fazullina ON, va boshqalar. Induktsiya qiluvchi genetik omillar qandli diabetda angiogenez regulyatsiyasi buzilishi 2 tur. induksiyaning genetik omillari 2-toifa qandli diabetda angiogenezning disregulyatsiyasi. Tibbiy immunologiya. 2012; 14(6): 489–500. 11. Konenkov VI, Klimontov VV. Angiogenez va vaskulogenez diabetes mellitus: patogenez va davolashning yangi tushunchalari qon tomir asoratlari. Qandli diabet. 2012;(4):17–27. 12. Kuzmin AG, Smirnova OM, Lipatov DV, Shestakova MV. Diabetik retinopatiyani davolash istiqbollari: endotelial oʻsish omiliga taʻsiri. Qandli diabet 2009;(2):33–38. [Kuzmin A, Smirnova O, Lipatov D, Shestakova M. Diabetik retinopatiyani davolash istiqbollari: Modulyatsiya endotelial oʻsish omili. Qandli diabet. 2009;(2):33–38. doi: 10.14341/2072- 0351-5395] 13. Bezdetko P.A. Bosqichlarda diabetik retinopatiya uchun dori terapiyasi uning rivojlanishi (muammolar, shubhalar, echimlar). Sharqiy oftalmologiya Yevropa. Professional nashrlar (Minsk). 2016; 1(28):109–23. Bezdetko P.A. Diabetik retinopatiyaning rivojlanish bosqichlarida dori terapiyasi (muammolar, shubhalar, qarorlar). Sharqiy Yevropa oftalmologiyasi. Professional nashrlar (Minsk). 2016; 1 (28): 109–23 (rus tilida). 14. Velichko P.B., Osmanov E.M. Davolashning zamonaviy uslubiy yondashuvlari diabetik retinopatiya. Tambov universiteti axborotnomasi. 2013; 6(18): 3248–9. Velichko P.B., Osmanov E.M. Qandli diabetning zamonaviy uslubiy yondashuvlari retinopatiyani davolash. Vestnik Tambovskogo universiteti. 2013; 6(18): 3248–9. 15. Ризаев Ж., Туйчибаева Д. ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЛАУКОМОЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Stomatologiya. – 2021. – Т. 1. – №. 1 (82). – С. 102-107. 16. Туйчибаева, Д., Ризаев, Ж., & Янгиева, Н. (2022). Совершенствования системы диспансеризации пациентов с первичной глаукомой путём внедрения электронной программы. Медицина и инновации, 1(3), 11–19. https://doi.org/10.34920/min.2021-3.001 17. Рахимов Н. М. и др. Фактор роста эндотелия сосудистого русла в лимфоангиогенезе при почечно-клеточном раке. – 2017. http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/270 18. RA Khashimov, NM Rahimov, BV Elena, VM Rano Molecular prognostic factor VEGF-C in renal cell cancer- Annals of Oncology, 2017 VOLUME 28, SUPPLEMENT 9, IX100, OCTOBER 01, 2017. https://doi.org/10.1093/annonc/mdx621.019