Kardiorespirator tadqiqotlar jurnali. Maxsus son. 2022


Тема статьи

HOMILADORLARDA VULVOVAGINAL INFEKSIYALAR ASORATLARI TAHLILI VA ULARDA TUG’RUQ MUDDATLARI (370-374)

Авторы

Negmadjanov B.B., Rabbimova G.T., Ochilova U.T.

Учреждение

Samarqand Davlat Tibbiyot Unversiteti

Аннотация

Ushbu maqolada homiladorlarda vulvovaginal infeksiyalar sabab yuzaga keluvchi asoratlar haqida so’z boradi. Yuqumli omilning homiladorlik va perinatal rivojlanishdagi rolini aniqlash va salbiy oqibatlari bo'yicha tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Asoratlar chastotasining yuqoriligi bakterial vaginoz, aerobli vaginit,vulvovaginal kandidoz kabi infeksiyalarning klinik namoyon bolishiga va qin mikroflorasidagi buzilishlarga bog’liq. Homiladorlikning erta muddatlarida qog’anoq pardaning tug’ruqdan oldin yorilish xavfini aniqlash va chuqur tekshiruvlar, homilaning morfofunksional yetilishi,homilador ob’ektiv holatini baholash,infeksiya asorat berish xavfi ko’rsatkichlari pastligi homiladorlikni uzaytirish imkonini beradi . Vulvovaginal infeksiyalar xorioamnionit, muddatdan oldingi tug’ruq xavfi, qog’onoq pardasining tug’ruqdan oldin yorilishi,ko’psuvlilik,kamsuvlilik kabi salbiy asoratlarga olib keladi. Qog’anoq suvlarining tug’ruqdan oldin ketishi, dard va to’lg’oqlar kuchayishiga,natijada esa muddatidan oldin tug’ruqlar sodir bo’lishiga olib keldi. Bu borada homilador ayollarda genital infeksiyalarni tashxislash va da’volashda mikroorganizmlarning aniqlash lozim va bu bilan birga yuzaga kelishi mumkin bo’lgan asoratlar oldi olinadi.

Ключевые слова

Vulvovaginit, xorioamnionit, qog’onoq pardaning tug’ruqdan oldin yorilishi, kamsuvlilik, BISHOP shkalasi

Литературы

1. Konadu D. G. et al. Prevalence of vulvovaginal candidiasis, bacterial vaginosis and trichomoniasis in pregnant women attending antenatal clinic in the middle belt of Ghana //BMC pregnancy and childbirth. – 2019. – Т. 19. – №. 1. – С. 1-10. 2. Prevalence of Yadav K., Prakash S. Prevalence of vulvovaginal candidiasis in pregnancy //Glob J Med Med Sci. – 2016. – Т. 4. – №. 1. – С. 108-116.3. Sayfieva M., Rabbimova G. T., Muhamadiev N. Q. Estimation of use efficiency of essential oil of anise in treatment of genital infections in pregnant women //Journal Homepage: http://mbsresearch. com. – 2019. – Т. 5. – №. 6. 4. Доброхотова Ю. Э. и др. Состояние врожденного иммунитета и микробиоты влагалища при бактериальном вагинозе у беременных в I триместре //Акушерство и гинекология. – 2019. – №. 9. – С. 126-134. 5. Кокоева Д. Н. и др. Профилактика преждевременных родов у беременных с вагинальным кандидозом //Медицинский совет. – 2019. – №. 7 6. Кузнецова И. В. Трудности терапии аэробного вагинита и пути их преодоления //Медицинский алфавит. – 2017. – Т. 2. – №. 10. – С. 23-29. 7. Ляликов С. С. и др. Характеристика микробных ассоциаций, выделенных из родовых путей у беременных при бактериальном вагинозе //Медико-социальные проблемы семьи. – 2020. – Т. 25. – №. 1. – С. 23-28. 8. Ткаченко Л. В. и др. Современный подход к лечению вульвовагинальных инфекций //Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. Обучения. – 2018. – №. 4 (22). 9. Щербакова Е. С., Лусевич А. И., Фаустова Ю. П. ВУЛЬВОВАГИНИТ //Аллея науки. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 124-127.